Meet Your Council

Council Member Diane Papan

Diane Papan
Deputy Mayor
Maureen Freschet

Maureen Freschet

Council Member
Council Member
Eric Rodriguez photo

Eric Rodriguez
Council Member